Základní informace o projektu

 

Jóga v prevenci a terapii je projektem zaměřeným na popularizaci jógy a jejích preventivních a terapeutických účinků. Jóga je prokazatelně vhodnou formou primární prevence vzniku civilizačních onemocnění. Pravidelné praktikování jógových cvičení a dalších stupňů jógy je také účinnou kompenzací již vzniklých zdravotních obtíží. Jóga vychovává k úctě k tělu a ke zdraví. Jógová cvičení jsou přiměřenou pohybovou aktivitou, kterou je možné provozovat v každém věku. Jóga z širšího pohledu se necvičí, ale praktikuje. Praktikování jógy zvyšuje kvalitu života. Cílem projektu v období 1. 10. 2013 – 30. 11. 2013 je podpoření a zvýšení povědomí o možnostech jógy v oblasti prevence a terapie u obyvatel Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Projekt byl v roce 2013 podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jeho sportovní část byla podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Cíle projektu:

  • Oslovit obyvatele celého Moravskoslezského regionu a vyzvat je k zodpovědnosti za své fyzické a psychické zdraví a zdraví svých dětí.
  • Šířit osvětu o nebezpečnosti civilizačních onemocnění a o možnostech prevence jejich vzniku.
  • Informovat širokou veřejnost o šíři působní jógových cvičení.
  • Doporučit zájemcům odborníky na určité civilizační onemocnění v místě či v okolí bydliště, doporučit jim literaturu či konkrétní učitele jógy.
  • Zprostředkovat účastníkům Dne jógové terapie přímý kontakt s účinností a s možnostmi jógových cvičení a technik.
  • Prezentovat Ostravu a Moravskoslezský kraj jako region, který podporuje nové trendy v aktivním přístupu ke zdraví občanů, jako region, který hledá nové cesty v boji proti civilizačním onemocněním.
  • Prezentovat partnery projektu a akce Den jógové terapie jako subjekty vyznávající etické atributy jógy směřující k vnitřní vyváženosti a k odpovědnosti za obyvatele regionu s cílem vzdělávat a rozvíjet.

Projekt vyvrcholil DNEM JÓGOVÉ TERAPIE, který jsme realizovali 23. 11. 2013 v prostorách Gymnázia Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava – Poruba. Účastníci tohoto konferenčního setkání měli možnost zvolit si ze tří linií paralelně probíhajícího programu a nakombinovat si svůj Den jógové terapie podle svého zájmu z výběru celkem 19 přednášek a praktických lekcí, které vedli přední lektoři jógy v ČR a SR. Akce se aktivně zúčastnilo 170 účastníků z řad široké veřejnosti, instruktorů a  učitelů jógy. V rámci akce jsme realizovali anketu, která přinesla cenné informace a zpětnou vazbu od účastníků Dne jógové terapie. Otázky zkoumaly zájem účastníků o různé druhy jógy, zaměřovaly se na životní styl, na preference z hlediska lektorů a spokojenost účastníků s akcí. Dále organizátor získal přesnější informace o regionálním dosahu akce, kdy dominovali účastníci z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i z ostatních krajů ČR a Slovenska byla účast nemalá. Dle ankety je pořádání akce takového rozsahu smysluplné a vzhledem k trendu ve společnosti a růstu zájmu o tzv. formy Body and Mind můžeme očekávat i růst popularity jógových cvičení a dalších technik.