Základní informace

VÍKEND JÓGOVÉ TERAPIE 2014

Po úspěšném Dni jógové terapie (170 účastníků) v rámci projektu Jóga v prevenci a terapii 2013 jsme v roce 2014 uskutečnili VÍKEND JÓGOVÉ TERAPIE a nabídli jsme tak účastníkům širší praktický program a přednášky. Účastníci si vyzkoušeli různé jógové styly a techniky, podpořili vnímání svého těla rozvinuli pocit vnitřní radosti a klidu. Akce byla určena pro širokou veřejnost, pro instruktory a učitele jógy hledající novou inspiraci, pro pedagogy a lékaře, kteří chtějí své profese o rozměr jógy obohatit. Díky dotačnímu programu Ostrava - evropské město sportu 2014 jsme mohli účastníkům nabídnout velmi kvalitní program za dostupnou cenu. Akce se zúčastnilo 250 zájemců nejen z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale také z ostatních regionů ČR a SR. Kapacita akce tak byla zcela naplněna.

Termín: 22. - 23. 11. 2014

Místo konání: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava – Poruba.

Program Víkendu jógové terapie byl rozdělen na tzv. SOBOTNÍ DEN JÓGOVÉ TERAPIE a NEDĚLNÍ DEN JÓGOVÉ TERAPIE.

LETÁČEK S PROGRAMEM

Lektoři:

MANŽELÉ KNAISLOVI

Manželé Knaislovi se opírají o své hluboké znalosti a dlouholeté zkušenosti. Manželé Knaislovi jsou přední školitelé cvičitelů jógy a jógové terapie v ČR. Ve svých sobotních lekcích Vás výrazně a výrazově obohatí a rozšíří Vaše jógové obzory.

PhDr. IVANA KNAISLOVÁ Bod Kanda v praxi jógy - praktické cvičení hathajógy zaměřené na uvedený bod. Malý krůček? Velký krok! - ... aneb s pozorností nejdál dojdeš. Přednáška o pozornosti v rámci lekcí jógy. Ing. JAN KNAISL Bháva - práce s myslí - přednáška - vysvětlení pojmu bháva a objasnění možností práce s tímto pojmem. Bháva v praxi hathajógy - praktické cvičení zaměřené na uplatnění bhávy v různých technikách hathajógy

VÁCLAV KREJČÍK

K naší radosti přijal znovu pozvání do Ostravy Václav Krejčík, který pro Vás připravuje lekce s láskou a profesionalitou. Václav Krejčík realizuje vzdělávání instruktorů, je vydavatelem časopisu Jóga Dnes a provozovatelem Energy Studií Praha.

Dech a relaxace - sobotní program v tělocvičně zakončíme lekcí, která pro Vás bude odměnou za celodenní fyzický výdej a duševní příjem. Naučíte se využívat a ovládat svůj dech, obrátíte svoji pozornost dovnitř a v klidu objevíte své vnitřní síly.

Power Fusion - nedělní ranní dynamická lekce powerjógy založená na dechu a vědomém ovládání těla Vás povede k dynamické meditaci. Součástí lekce je trénink věnovaný balančním pozicím na rukách.

SYLVIE NIKOLIČOVÁ

Sylvie Nikoličová je zkušeným fyzioterapeutem se specializací na problematiku vertebrogenního syndromu. V lekcích jógy pro veřejnost Sylvie propojuje své znalostí a zkušeností nejen z oblasti fizioterapie, ale čerpá i ze svého dovršeného studia jógové terapie na FTVS UK a jógové filosofie a etiky na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve své práci hledá s klienty osobitý přístup k pochopení těla a jeho projevů na různých úrovních.

Terapeutická jóga - přednáška v rámci sobotního programu Vás seznámí s možnostmi terapeutické jógy a s přístupy, které podporují pochopení příčin našich onemocnění a hledání správné cesty k harmonii na fyzické či jiné jemnější úrovni. Teorie se bude opírat o vývojovou kineziologii a její aplikaci v oblasti jógových cvičení či cvičení pro zdravá záda.

Jóga s lehkostí - praktická lekce jógy v rámci sobotního programu podpoří uvědomění si a zapojení hlubokého stabilizačního systému, který mění původní pohybové vzorce a napomáhá v odstraňování přetěžování určitých svalových skupin. Budete všechny svaly zapojovat v celkovém souladu bez přetěžování různých segmentů těla. Tento koncept jógového pohybu klade důraz na pozornost k vědomě řízenému dechu, na vědomý pohyb v pozicích doprovázený použitím opor a úchopů. Jednoznačným záměrem je odstraňování přebytečného napětí při praktikování jógových cvičení.

JARLIMA VOŽENÍLKOVÁ

Jarmila Voženílková je vysoce erudovanou a milou lektorkou jógy a jógy pro děti, která předává své znalosti a zkušenosti načerpané dlouholetou pedagogickou praxí a úspěšným studiem jógové terapie - Yoga Therapy Instruktor u Certified By Yoga Aliance International v indické Kerale. Jarmila dále absolvovala učitelský kurz yin yogy u francouzských učitelů Sebastiana Pucelle a Murielle Burellier. S Jarmilou se můžete setkat v příjemném Satori Yoga Studiu v Ostravě nebo v rámci kurzů dalšího vzdělávání pedagogů realizovaných Argent, vzdělávací agenturou s.r.o.

Jóga jako cesta životem - přednáška v rámci sobotního programu je osobitým vyprávěním o tom, co vše můžete objevit při praktikování jógy.

Yin Yoga - praktická lekce v závěru celého Víkendu jógové terapie 2014 Vám představí velmi příjemnou a meditativní podobu jógy. Yin Yoga velmi účinně uvolňuje tělesné a duševní napětí, povede Vás k delším výdržím v pozicích, k naprostému uvolnění a důkladnému protažení svalů, šlach a jednotlivých úponů.

MGR. IRENA SAVKOVÁ

Mgr. Irena Savková je ředitelkou  a speciálním pedagogem Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava a své znalosti a zkušenosti z oblasti muzikoterapie využívá při práci s dětmi. Léčivou sílu hudby předává dále jako lektorka v rámci seminářů pro širokou veřejnost. Využijte tedy jedinečnou příležitost stát se součástí kruhu, spoluvytvářet rytmus a rezonovat. Drum Circkle I. a II. jsou lekce s totožným programem. Muzikoterapeutický zážitek chceme zprostředkovat pro co nejvíce účastníků Sobotního dne jógové terapie.

Drum Circle I. a II. jsou interaktivní muzikoterapeutické lekce, které Vás pohltí. Stanete se součástí a spolutvůrcem léčivé atmosféry. Lektorka pro Vás připraví bubny, naučí Vás s nimi pracovat a uvede Vás do světa rytmu a vibrací. Seznámíte se základními muzikoterapeutickými přístupy, s nástroji přirozeného ladění a předevšním s podstatou Drum Circle. Po krátkém teoretickém úvodu se pustíte do společného bubnování, které je založené na intuici, tedy žádné předešlé zkušenosti či hudební znalosti nejsou potřebné.

ZDENO YOGI

Slovenský oblíbený lektor Zdeno Yogi je ztělesněním radosti se života a laskavosti. Díky jeho schopnosti vytvářet vrstvy obtížnosti v rámci praktikování jógových cvičení se v lekci cítí dobře začátečníci i pokročilí.

Power Flow Yoga - praktická lekce jógy zahájí sobotní program. Půjde o cvičení v pomalejším tempu s důrazem na rozvoj síly a pružnosti. Stanete se bojovníky za vnitřní mír a Vaše tělo i mysl splynou v jednotě!

Flexi Flow - jóga hrou - praktická lekce jógy v rámci nedělního programu Vám poskytne především uvolnění beder a oblasti ramen. Prostřednictvím předklonů, záklonů a rotací se propojíte nejen sami se sebou, ale rozvinete sounáležitost ve dvojici i se všemi ostatními ...

MATEJ JURENKA

Matěj Jurenka je slovenský jógový kouzelník, který působí jak na Slovensku, tak v různých oblastech jižní a jihovýchodní Asie. Ve svých lekcích promítá svůj jedinečný vztah k lidem, k prostředí a energiím našeho světa. Lekce v rámci Víkendu jógové terapie vycházejí ze stylu "Jóga nekonečného uzlu", jehož je Matej zakladatelem. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Rozproudění prány - praktická sobotní lekce jógy bude kombinací jógových ásan, pránájamy, muder a krijí s cílem rozproudit pránu v našem těle. Své tělo budete směřovat ke zdraví, k síle a ohebnosti, podpoříte svůj krevní oběh a zklidníte nervovou soustavu.

Otevření vědomí - cesta ke zdroji - nedělní lekce jógy Vám představí jógu nekonečného uzlu jako ucelenou metodu pro probuzení lidského potenciálu a otevření vědomí. Na cestě ke zdroji života - čisté všeobjímající lásky- Vás budou provázet ásany, bandhy, krije pránájáma i mudry.

 

Děkujeme všem partnerům Víkendu jógové terapie 2014 za podporu akce.

 

Děkujeme hlavním partnerům: Statutárnímu městu Ostrava za podporu Víkendu jógové terapie v rámci dotačního programu Ostrava – evropské město sportu 2014. Panu Ing. Miroslavovi Bradnovi, jednateli společnosti PST – Invest, s.r.o. za opakovanou štědrou podporu našich jógových záměrů. Děkujeme Všem mediálním a dalším partnerům, kteří nám pomáhají spoluvytvářet atmosféru Víkendu jógové terapie.

Hlavní partneři: Statutární město Ostrava - dotační program - Ostrava - evropské město sportu 2014, PST Invest, s.r.o.

Mediální partneři: Helax 93,7 FM rádio, Jóga Dnes - časopis, Meduňka - časopis, Yoga Point

Další partneři: Argent, vzdělávací agentura s.r.o., Aloe Forever, Bylinkářství u radnice, CK Maxner, Dobrá čajovna, Energy Obchod, Feel Joy, La Strada, Kofola a.s. (Rajec), Kosmas s.r.o., Martha - taneční a multifunkční oděvy, Masérna na Dlani, Nutrend,Oriflame, Pro turisty.cz, Racio, Repronis, Yoga Centrum