Mgr. et Ing. Soňa Plháková

Lektor, konzultant, psycholog                                  sona

 

Motto:

,,Jediná omezení, která v lidských životech existují, jsou ta, která si vytváříme my sami." Konfucius

 

DOSAVADNÍ PROFESNÍ PRAXE

Psycholog

 • Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebeřízení, sebemotivace).
 • Profesní rozvoj (rozvoj kariéry, řešení změny kariéry, příprava na profesní přijímací pohovor).
 • Řešení a rozvoj osobních a profesních vztahů (partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, umění komunikace).
 • Řešení konfliktních situací v rámci řízení vztahů na poli pracovním i osobním.

Lektor/konzultant:

 • lektorská činnost a poradenství v oblasti komunikačních témat pro cílovou skupinu zaměstnanců úřadů a neziskových organizací v sociální oblasti;
 • tvorba výukových pracovních manuálů pro cílovou oblast;
 • hodnocení účastníků vzdělávacích programů včetně doporučení dalšího osobního rozvoje.

Témata vzdělávacích programů

 • Komunikace s klientem manipulátorem
 • Zvládání přímé či nepřímé manipulace a konfliktů
 • Komunikace s duševně nemocnými klienty, základní duševní poruchy, specifika komunikace s člověkem s demencí, psychotickým onemocněním, poruchou osobnosti
 • Specifika komunikace s člověkem s demencí, psychotickým onemocněním, poruchou osobnosti
 • Neurolingvistické programování v praxi, práce s vědomím a podvědomím, typologie vnímání