Obchodní podmínky

I. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ A ZÁPIS DO KURZŮ

a) skupinovou objednávkou:

- vyžádáním skupinové přihlášky/objednávky na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonicky na uvedených kontaktech na webových stránkách

- na základě této vyplněné písemné objednávky se seznamem přihlašovaných osob je pak zájemci vystavena zálohová faktura.

b) osobně jako fyzická osoba – po telefonické domluvě lze závaznou přihlášku vyplnit stejným způsobem, jako uvádíme u otevřených kurzů.

 

II. POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Z KURZŮ

 • Případné pořizované audio, video, foto záznamy, které požadují u kurzů ESF jsou majetkem Rozběh mysli, z.s.
 • Krátké ukázky v průběhu výuky týkající se práce lektorů v kurzu, popřípadě filmové shoty z vystoupení účastníků kurzu, mohou být využity spolkem pro marketingové účely.
 • V případě osobních důvodů vedoucích k nesouhlasu použití konkrétních záběrů zainteresované osoby pro výše uvedené účely je nutno tento fakt sdělit písemně vedení spolku. Přání klienta budeme vždy respektovat.
 • Záznamy pořízené v individuální výuce klienta či osobním poradenství jsou vždy považovány za důvěrné bez možnosti jejich zveřejnění bez výslovného souhlasu klienta.
 • Účastník kurzu uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody použity, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

 

III. KONÁNÍ KURZŮ A ÚČAST POSLUCHAČŮ

 • Rozběh mysli, z.s. si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemce do kurzu, jestliže tento nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast.
 • Rozběh mysli, z.s. si vyhrazuje právo na posunutí data zahájení kurzu, změny místa pořádání kurzu či změnu lektora z organizačních důvodů. Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V těchto případech spolek zruší plánovaný kurz nebo ukončí již běžící kurz (výjimečně v havarijních situacích a jako poslední řešení).
 • Závazně přihlášeným účastníkům bude v takovém případě vrácena celá resp. poměrná část kurzovného (zrušení před započetím kurzu / části kurzu). Po dohodě může být umožněna účast v následujícím kurzu stejného, resp. jiného typu a kurzovné převedeno bezplatně na tento nový termín.
 • Rozběh mysli, z.s. si vyhrazuje právo drobné změny programu v průběhu vzdělávacího programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.
 • Rozběh mysli, z.s. není zodpovědná za případné vedlejší škody způsobené posluchači z důvodu provedení nutných organizačních opatření.

 

IV. ZPŮSOB PLATBY

 • Bankovním převodem dle vystavené zálohové či běžné faktury jako daňového dokladu, která má všechny potřebné náležitosti vč. platebních údajů. Vystavené faktury jsou zasílány mailem uvedené kontaktní osobě na přihlášce na kurz. Bankovní spojení:             Fio banka, a.s., číslo bankovního účtu: 2300416007/2010.

 

V. SPLATNOST KURZOVNÉHO

 • Kurzovné je standardně splatné do 14 dnů od zaslání závazné přihlášky (dle aktuální nabídky otevřených kurzů) a vždy tak, aby bylo vždy uhrazeno do začátku kurzu. Pro přihlášeného zájemce (fyzická či právnická osoba/obec/firma) jsou obchodní podmínky obsažené v tomto dokumentu včetně platebních a storno podmínek závazné.
 • Závazek zájemce uhradit kurzovné není zpochybněn ani v případě neomluvené neúčasti v objednaném kurzu po vyplnění závazné přihlášky, viz. STORNO PODMÍNKY.
 • Kurzovné je přenosné na náhradní osobu po oznámení změn Rozběh mysli, z.s.
 • Při přihlášení méně než 14 dní před začátkem kurzu je nutno uhradit fakturované kurzovné do začátku kurzu (při platbě na poslední chvíli úhradu doložit věrohodnou kopií účetního dokladu v spolku před začátkem kurzu).
 • Při nedokonané platbě kurzovného a nevěrohodném prokázání úhrady příslušným dokumentem nebude přihlášenému zájemci umožněna účast v kurzu se všemi souvisejícími následky na jeho účet.
 • Faktura - daňový doklad, je vystavena dle platných zákonných předpisů vždy po skončení kurzu.

 

VI. STORNO PODMÍNKY

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí jsme otevření efektivnímu jednání a hledání co nejpříznivějšímu řešení situace.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.