Bc. Sylva Mihulová

Metodik a lektorSylva fotka CV

 

Motto:

,,Radost ze života není něco, co se nám stane, ale něco, pro co se vědomě rozhodneme."

 

DOSAVADNÍ PROFESNÍ PRAXE

Osobní a firemní kouč

 • Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebeřízení, sebemotivace).
 • Profesní rozvoj (rozvoj kariéry, řešení změny kariéry, příprava na profesní přijímací pohovor, řízení podnikání).
 • Řešení a rozvoj osobních a profesních vztahů (partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, umění komunikace).
 • Koučování jednotlivců a pracovních skupin v rámci osobnostního rozvoje a rozvoje organizace.

Lektor/konzultant:

 • lektorování specifikovaných témat pro cílové skupiny z řad zaměstnanců v oblasti komerční sféry, úřadů a neziskových organizací v sociální oblasti;
 • metodická tvorba vzdělávacích programů;
 • publikační činnost v rámci tvorby pracovních manuálů;
 • hodnocení účastníků vzdělávacích programů včetně doporučení dalšího osobního rozvoje.

Témata vzdělávacích programů

 • Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s klienty
 • Jednání s problematickým klientem v sociální oblasti
 • Akutní a chronický stres v pracovních a osobních vztazích a jeho zvládání
 • Specifika komunikace s klientem v sociálních službách
 • Řešení konfliktů a vyjednávání v sociální oblasti
 • Trénink asertivních technik pro zvládnutí zátěžových situací v praxi
 • Sebeřízení a sebemotivace, sebekoučování
 • Prezentační dovednosti;
 • Individuální koučink.