O nás

Rozběh mysli z. s. je zapsaným spolkem, jehož hlavním cílem je poskytovat celoživotní vzdělávání, podporovat znevýhodněné skupiny obyvatel a provádět osobní poradenství v oblasti lékařské, sociální, psychologické, kulturní a tělovýchovné.

Od roku 2008 se v rámci poradenské činnosti zaměřujeme především na osoby nacházející se v životní krizi, na osoby žijící v nevyhovujících a nejistých podmínkách, osoby zadlužené, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby ohrožené vícenásobnými riziky. Spolupracujeme s psychology a zkušenými lektory, se sociálními pracovníky a institucemi v sociální oblasti.

Organizujeme neformální setkávání osob ohrožených sociálním vyloučení se specialisty na konkrétní problematiku a s využitím kazuistik směřujeme klienty k efektivnímu sebeřízení pro znovu zapojení do společenského a pracovního života.

Rozběh mysli z. s. je úspěšným žadatelem projektu Pro-klientská praxe úředníků".