O nás

Rozběh mysli o. s. je občanským spolkem, jehož hlavním cílem je poskytovat celoživotní vzdělávání, podporovat znevýhodněné skupiny obyvatel a provádět osobní poradenství v oblasti lékařské, sociální, psychologické, kulturní a tělovýchovné.

Od roku 2008 se v rámci poradenské činnosti zaměřujeme především na osoby nacházející se v životní krizi, na osoby žijící v nevyhovujících a nejistých podmínkách, osoby zadlužené, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby ohrožené vícenásobnými riziky. Spolupracujeme s psychology a zkušenými lektory, se sociálními pracovníky a institucemi v sociální oblasti.

Organizujeme neformální setkávání osob ohrožených sociálním vyloučení se specialisty na konkrétní problematiku a s využitím kazuistik směřujeme klienty k efektivnímu sebeřízení pro znovu zapojení do společenského a pracovního života.

Dálší významou oblastí, na kterou se Rozběh mysli o.s. zaměřuje je popularizace jógy. JÓGU vnímáme jako pojem, který zastřešuje různé oblasti života a podílí se na všestraném a kultivovaném rozvoji člověka i celé společnosti.

Rozběh mysli o.s. je úspěšným realizátorem projektu Jóga v prevenci a terapii a Dne jógové terapie, který se uskutečnil 23. 11. 2013 s podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Víkend jógové terapie 22. - 23. 11. 2014 byl realizován v rámci projektu Ostrava - evropské město sportu 2014. Více ad fotogalerie.

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA: 

Reebok Jóga Turné 2015 Václava Krejčíka, které v Ostravě uskutečníme 21. 11. 2015