Bc. Sylva Mihulová

Metodik a lektorSylva fotka CV

 

Motto:

,,..."

 

DOSAVADNÍ PROFESNÍ PRAXE

Osobnostní rozvoj

 • Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebeřízení, sebemotivace).
 • Profesní rozvoj (rozvoj kariéry, řešení změny kariéry, příprava na profesní přijímací pohovor, řízení podnikání).
 • Řešení a rozvoj osobních a profesních vztahů (partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, umění komunikace).
 • Koučování jednotlivců a pracovních skupin v rámci osobnostního rozvoje a rozvoje organizace.
 • Úprava a změny životního stylu (pohybové a relaxační aktivity, snižování nadváhy).
 • Koučování pracovních týmů formou několikahodinových programů i dlouhodobě stanovených soustředění, vždy i s poskytováním zpětné vazby a dalších doporučení.

Lektor/konzultant

 • Lektorování specifikovaných témat pro cílové skupiny z řad zaměstnanců
 • Metodická tvorba vzdělávacích programů,
 • Publikační činnost v rámci tvorby pracovních manuálů,
 • Hodnocení účastníků vzdělávacích programů včetně doporučení dalšího osobního rozvoje.

Témata vzdělávacích programů

 • Komunikační dovednosti;
 • Vnitrofiremní komunikace;
 • Komunikace v zátěžových situacích;
 • Stres v pracovních a osobních vztazích;
 • Zvládání stresové zátěže a osobnostní nastavení;
 • Řízení konfliktů v pracovních vztazích;
 • Sebeřízení a sebemotivace;
 • Prezentační dovednosti;
 • Individuální koučing