Mgr. et Ing. Soňa Plháková

Lektor, konzultant, psycholog                                  sona

 

Motto:

,,Jediná omezení, která v lidských životech existují, jsou ta, která si vytváříme my sami." Konfucius

 

DOSAVADNÍ PROFESNÍ PRAXE

Psycholog, personální poradce

 • OSVČ – vlastní poradenská činnost, individuální klientela
 • Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebeřízení, sebemotivace),
 • Profesní rozvoj (rozvoj kariéry, řešení změny kariéry, příprava na profesní přijímací pohovor),
 • Řešení a rozvoj osobních a profesních vztahů (partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, umění komunikace),
 • Řešení konfliktních situací v rámci řízení vztahů na poli pracovním i osobním

Lektor/konzultant

 • Lektorská činnost a poradenství v oblasti komunikačních témat pro cílovou skupinu zaměstnanců v sociální oblasti – úřady, neziskové organizace apod.
 • Lektorská činnost a poradenství v oblasti komunikačních témat pro cílovou skupinu zaměstnanců v oblasti ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů
 • Tvorba výukových pracovních manuálů pro cílovou oblast
 • Hodnocení účastníků vzdělávacích programů včetně doporučení dalšího osobního rozvoje.

Témata vzdělávacích programů

 • Komunikace s manipulativní klientelou,
 • Zvládání přímé či nepřímé manipulace a konfliktů,
 • Zvládnutí komunikace s duševně nemocnými klienty, základní duševní poruchy a jak s nimi komunikovat,
 • Specifika komunikace s člověkem s demencí, psychotickým onemocněním, poruchou osobnosti,
 • Neurolingvistické programování v praxi, práce s vědomím a podvědomím, typologie vnímání,
 • Nácvik asertivních technik pro komunikaci s klienty s postižením, případně v krizové životní situaci,
 • Nácvik asertivních technik pro přímo pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Řešení konfliktních situací na různých úrovních,
 • Personalistika pro manažery,
 • Vedení přijímacího pohovoru, AssessmentCentre,